menu

Kontakt

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
ul. Niepodległości 15
12-100 Szczytno
tel./fax 89 624 25 17
Beata Pietrzyk– Dyrektor
Dominika Józwik - Pedagog
Ewa Kulesik - Pracownik Socjalny

Dom Dziecka w Szczytnie
ul. Niepodległości 15
12-100 Szczytno
tel. 793803591

Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie
ul. Niepodległości 15a
12-100 Szczytno
tel. 690133266