menu

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Bliżej Dzieci”
ul. Niepodległości 15
12-100 Szczytno
tel. 89 624 25 13
KRS 0000320711
blizejdzieci@o2.pl
nr konta 65 1020 3639 0000 8702 0085 8399

Stowarzyszenie „Bliżej Dzieci” w Szczytnie rozpoczęło swoją działalność w 2009r. Zostało założone z inicjatywy pracowników Domu Dziecka i Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie. Dzięki prężnemu rozwojowi i pracy członków stowarzyszenia w tym samym roku otrzymaliśmy statut organizacji pożytku publicznego. Dzięki przekazaniu przez wielu ludzi wielkiego serca 1% z podatku możemy w jeszcze większym stopniu pomagać naszym podopiecznym, którymi przede wszystkim są dzieci będące pod opieką Domu Dziecka w Szczytnie.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:
• Pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa najuboższym dzieciom, z rodzin rozbitych, wielodzietnych oraz patologicznych znajdujących się pod opieką Domu Dziecka w Szczytnie oraz najbardziej potrzebującym z terenu powiatu szczycieńskiego;
• Wyrównywanie szans edukacyjnych;
• Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnieniu;
• Wspieranie rozwoju społecznego, poznawczego, kulturalnego oraz uzdolnień dziecka;
• Organizowanie wypoczynku (letniego i zimowego) oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Władze Stowarzyszenia:
1. Maria Rogala- Prezes
2. Karolina Karwowska- Wice Prezes
3. Dorota Poniatowska- Sekretarz
4. Dominika Józwik- Skarbnik